ALBAR KİMYA
HAKKIMIZDA

“Geleceğe Yatırım Yapıyoruz”

Temelleri 1988 yılında, Mehmet Albar ve Metin Albar tarafından atılan ALBAR KİMYA, küreselleşme, uluslararası rekabet ve dünya ekonomisindeki entegrasyon süreci sonunda kimya sektörüne odaklanmıştır. Kimya bizler için hissetmektir, yaşamaktır, bellektir, bilincin anahtarıdır… Kimya’ya adanmış bir yaşam, nesilden nesile aktarılan bir mirastır kimya… “Kimyanızı tamamlıyoruz!” diyerek çıktığımız bu yolda 30 yılı aşkın süredir kimya deneyimine sahip ALBAR KİMYA, kimyadan aldığı ilham ve referanslarla, geçmiş deneyimini bugünün bilgisiyle harmanlayıp geleceği hedefleyerek, son teknoloji entegre tesisiyle, yüksek standartlara uygun kalitede, çevresiyle uyumlu, yerel ve uluslararası vizyonla, insan odaklı ve toplumsal değerleri gözeterek, sonuç odaklı, sürdürülebilir bakış açısıyla hizmet veriyoruz.

“Yenilik Genlerimizde Var”

İtibar ve sadakat değerlerini kuşaklardır ilke olarak benimseyen ALBAR KİMYA, büyüyen iş hacmine cevap verebilmek amacıyla 2 farklı deposuyla Kocaeli/İzmit bölgesinde yer almaktadır. Elliyi aşkın personel sayımız ile müşteri odaklı yaklaşımımız ve kalite yönetimimiz doğrultusunda tüm süreçleri sürekli iyileştiriyoruz. 30 yılı aşan tecrübemiz sayesinde merkezimiz sürekli olarak yeni ürün, teknoloji ve süreçler geliştirir. Bizi iş ortağı olarak tercih eden müşterilerimizle beraber büyüyor; onlara yenilikçi, doğru ve özel çözümler sunuyoruz.

“Değişmeyen Değerlerimiz”

ALBAR KİMYA olarak yaptığımız her işte en iyisini yapmaya çalışıyor ve değerlerimizden ödün vermiyoruz. ALBAR KİMYA olarak benimsediğimiz bazı değerler iş sağlığı, güvenliği ve çevre, müşteri odaklılık, sonuç odaklılık, etik değerlere bağlılık, açık fikirlilik, küresel iş birliği ve dayanışma kültürü, sürekli gelişim.

“Gelişen Ürün Portföyümüz”

Müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek amacıyla genişleyen ve yenilenen 15 bine yakın ürün portföyümüz fabrikaların ve tesislerin nerdeyse bütün ihtiyacını karşılamaktadır. Bunların bazıları;
 • Laboratuvar Kimyasalları,
 • Laboratuvar Cihazları,
 • Laboratuvar Sarf Malzemeleri,
 • Genel Hammadde Kimyasalları,
 • Su Şartlandırma Kimyasalları,
 • Proses Kontrol Ekipmanları,
 • Servis Desteği ve Cihaz Eğitimi ve
 • Anahtar Teslim Laboratuvar Kurulumları
konularında uzman ve profesyonel kadrosu ile hem ithal hem de yerli olmak üzere birçok farklı marka seçeneklerimiz ile müşterilerimize geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz.

“Kalite İhtiyaçtır”

ALBAR KİMYA ISO 9001:2015 ve OHSAS 18001 kalite yönetim sistemi standardının gereklerini yerine getiren ve geliştiren, müşteri ihtiyaçlarına cevap veren, etkili ve yeterli bir kalite sistemini kurmak, sürdürmek ve sürekli geliştirmektir. Kalitenin varılması gereken bir hedeften ziyade, devamlı gelişme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğu inancını taşıyoruz. Sunduğumuz laboratuvar çözümleriyle müşterilerimizin kalitesine katkıda bulunmak temel amacımızdır.
Bu anlamda kalite politikamız; Müşteri istek ve beklentilerinin,
 • Zamanında
 • Güvenilir kalitede
 • Kalite ile orantılı fiyatlarla
 • Sürekli
olarak karşılamaktır.

ALBAR KİMYA olarak müşteri memnuniyetinin arttırılmasını, proses yaklaşımı ve risk temelli düşünmeyi, kalite hedeflerine ulaşmayı, iyileştirmeye teşvik etmeyi, çalışanlarımızın gelişimine katkıda bulunmayı kabul ve taahhüt ederiz.

ALBAR KİMYA
ABOUT US

“We Invest For the Future”

ALBAR KİMYA, the foundations of which were laid in 1988 by Mehmet Albar and Metin Albar, focused on the Chemical industry as a result of globalization, international competition and the integration process in the world economy. Chemistry is for us to feel, live, memory, and the key to consciousness… A life devoted to chemistry is a legacy passed down from generation to generation. We serve with a state-of-the-art, sustainable perspective, with a state-of-the-art integrated facility, a high quality standard, compatible with the environment, local and international vision, human-oriented and social values, aiming the future by blending with today's knowledge.

“Our Innovation Genes”

ALBAR KİMYA, which has adopted the reputation and loyalty values as a principle for generations, is located in the Kocaeli/Izmit region with two different stores in order to respond to its growing business volume. Thanks to our experience of more than 30 years, our center constantly develops new products, technology and processes. It grows with our customers who prefer us as their business partner; we offer them innovative, accurate and special solutions.

“Our Unvarying Values”

As ALBAR KİMYA, we try to do the best in everything we do and do not compromise our values. Some of the values we adopt as ALBAR KİMYA are occupational health, safety and environment, customer orientation, result orientation, commitment to ethical values, open-mindedness, global cooperation and solidarity culture, continuous development.

“Our Evolving Product Portfolio”

In order to provide the best service to our customers, our expanding and renewed product portfolio of nearly 15 thousand meets almost all the needs of factories and facilities.
 • Laboratory chemicals,
 • Laboratory equipment,
 • Laboratory Consumables,
 • Industrial Raw Material Chemicals,
 • Water Conditioning Chemicals,
 • Process Control Equipments,
 • Service Support and Device Training and
 • Turn-key laboratory installations,
With our expert and professional staff, we provide a wide range of services to our customers with our many different brand options, both imported and domestic.

“Quality is Need”

ALBAR KİMYA is to establish, maintain and continuously develop an effective and sufficient quality system that meets and develops the requirements of ISO 9001: 2015 and OHSAS 18001 quality management system standard, responds to customer needs. We believe that quality is a process that requires continuous improvement and continuity rather than a goal that needs to be achieved. Our main goal is to contribute to the quality of our customers with the laboratory solutions we offer.
In this sense, our quality policy; Customer requests and expectations,
 • On time
 • Reliable quality
 • Prices commensurate with quality
 • Continuous
as is to provide.

As ALBAR KİMYA, we accept and undertake to increase customer satisfaction, to think process- based and risk-based, to reach quality targets, to encourage improvement and to contribute to the development of our employees.